Méně je více

Méně je více

Na kurzu prezentačních dovedností jsem dostala zdánlivě lehký úkol: připravit si 5 minutovou prezentaci na libovolné téma. Téma bylo tím největším oříškem. Když si jej můžete svobodně vybrat, je nejlepší zvolit si takové téma, které je vám osobně blízké. Takové téma...